Marxin ja Keynesin yhteiskuntakonseptiot

marxkeynesAlkuperäinen kuva: Lars Ploughman

Torstaina 23.10.2014 klo 14-16 pidetään Tampereen yliopiston filosofian tutkijaseminaarissa esitelmä ‘Marxin ja Keynesin yhteiskuntakonseptiot’. Esitelmöitsijöinä toimivat Juha Koivisto ja Olli Herranen. Esitelmäpaikka on yliopiston Pinni B -rakennuksen sali 4141.

Esityksen abstrakti:

“Talouskriisi Euroopassa on syventynyt sosiaaliseksi ja poliittiseksi kriisiksi. Samalla keynesiläinen talousteoria on haastanut vyönkiristyspolitiikan selkänojana toimivan monetaristisen talousopin  ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Tämän keskustelun keskiössä on ollut kysymys siitä, tasapainottaisiko keynesiläinen, valtiovetoinen kokonaiskysynnän lisääminen markkinat. Tässä esityksessä kuitenkin arvioimme keynesiläisen teorian esioletuksia, joista osa on Keynesin  itsensä ja hänen seuraajiensa esille tuomia ja osa tulee implisiittisemmin esille. Verrattaessa Keynesin yhteiskuntakonseptiota Marxin vastaavaan voidaan pohtia millaisia yhteiskunnallisiin suhteisiin ja kapitalisminäkemyksiin liittyviä ongelmia keynesiläiseen teoriaan liittyy. Käytämme erityisesti työttömyyttä tapausesimerkkinä tuodaksemme esiin Keynesin ja Marxin keskeisiä ajattelutapojen eroja.”

Esitelmä on kaikille kiinnostuneille avoin, tervetuloa!

Ilmoitus esitelmästä Tampereen yliopiston tapahtumakalenterissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *