Marxilainen tutkimus Suomessa 1970- ja 80-luvulla -seminaarin esitykset

Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä järjestetty seminaari 1970-luvun ja 1980-luvun marxilaisesta tutkimuksesta 21.1.2017 oli yleisömenestys. Ohjelma oli tiivis ja alustukset herättivät paljon keskustelua. Ohessa tilaisuudesta tallennetut alustukset (kuvaus: Alpo Väkevä, editointi: Matti Kortesoja):

Tuomas Nevanlinna: tervetuliaissanat
YouTube Preview Image

Jan Otto Andersson (ÅA): Marxini ja kuluneet vuosikymmenet
YouTube Preview Image

Marja Järvelä (JY): Suomalaiset luokkakuvassa ja Tutkijaliitto
YouTube Preview Image

Pertti Honkanen (Kela): Marxilainen taloustiede Suomessa
YouTube Preview Image

Markku Kivinen (Aleksanteri-instituutti): Valtioteorian salakäytävissä ja umpikujissa
YouTube Preview Image

Tarmo Malmberg (TaY): Suomalainen marxilainen mediatutkimus kansainvälisen vertailun valossa YouTube Preview Image

Vesa Oittinen (Aleksanteri-instituutti): Seppo Toiviainen ja 70-luvun suomalaisen marxismin tragedia
YouTube Preview Image

Hannu Eerikäinen (Berliini): Jameson: marxismi, postmodernismi, uusliberalismi
YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *