Marxilainen luokkatutkimus tänään

Pyramid_of_Capitalist_System
Kuva: Wikimedia Commons

Karl Marx -seura järjestää Marxilainen luokkatutkimus tänään -tilaisuuden osana Jyväskylän Talvea.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 17.3.2015 kello 17 alkaen Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa, Vapaudenkatu 39-41.

Yhteiskunnan jakautuminen luokkiin on yksi marxilaisen tutkimuksen perusteemoista ja keskeisimmistä käsitteistä. Perimmiltään luokka määrittää yksilöiden yhteiskunnallisen aseman joko työvoiman myyjiksi tai työvoimaa ostaviksi varallisuuden omistajiksi sekä tekee näiden ryhmien poliittisista intresseistä keskenään ristiriitaisia. Luokka on siten ilmiönä aina yhteydessä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen asemaan sekä poliittiseen valtaan.

Viime vuosituhannen loppupuolella vakiintui ajatus luokkien merkityksen vähenemisestä yhteiskunnassa ja sen tutkimuksessa. Lähivuosina luokka on kuitenkin tehnyt eräänlaista paluuta laajemman yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteiskuntatieteiden piiriin. Lisäksi luokkatutkimuksen ala on laajentunut, kun sitä on pyritty hyödyntämään esimerkiksi sukupuolen ja ekologian kaltaisten ilmiöiden analyysissa.

Luokan paluuta voidaan siten ymmärtää esimerkiksi työn prekarisaation, talouskriisin sekä yleisen eriarvoistumiskehityksen vaikutusten kautta, joiden taustalla olevia olevia poliittisia linjavetoja ja kamppailuita luokkatutkimus tuo esiin.

Tilaisuuden alustukset:

  • Keijo Lakkala (Helsingin yliopisto): Kommunismi oppina työväenluokan vapautumisen ehdoista
  • Laura Mankki (Jyväskylän yliopisto): Sukupuolittunut työnjako ja luokka
  • Tiina Silvasti (Jyväskylän yliopisto): Luokka, läski ja jäte
  • Joel Kaitila (Jyväskylän yliopisto): Talouskuripolitiikka ja luokka

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa osallistumaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *