Marx ja ajan merkit

sosiologipäivät2015Sosiologipäivillä 2015 kokoontuu torstaina 5.3.2015 Marx ja ajan merkit -työryhmä, jossa MYTS on vahvasti edustettuna. Sosiologipäivät pidetään tänä vuonna Helsingin yliopistossa.

Työryhmä pohtii ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä marxilaisista lähtökohdista.

Millaisia näkökulmia Marxin tuotanto avaa ajan merkkien ja ongelmien ymmärtämiseen? Mitä annettavaa marxilaisilla ja postmarxilaisilla lähestymistavoilla on nykykapitalismin analyyseissä?


Työryhmän ohjelma:

  • 15.00-15.30 Anni Kangas (TaY), Lena Näre (HY), Jemima Repo (HY) ja Suvi Salmenniemi (TY): Marxilaisia pohdintoja nyky-yhteiskunnasta
  • 15.30-16.00 Matti Kortesoja (TaY): Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavat käsitteelliset metaforat strukturalistisessa ja marxilaisessa ajattelussa
  • 16.00-16.30 Tero Toivanen (HY): Marx, historia ja fossiilienergia
  • 16.30-17.00 Paula Rauhala (TaY): Haastaako tietotyö Marxin arvoteorian?
  • 17.00-17.30 Olli Herranen ja Juha Koivisto (TaY): Kapitalismi ja työttömyys Marxilla ja Keynesillä
  • 17.30-18.00 Pekka Kosonen (HY): Pikettyn Pääoma suhteessa Marxin Pääomaan – ovatko kapitalismin ja eriarvoisuuden yleiset lait nyt löytyneet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *