Marx 2010-luvulla – Mitä annettavaa Marxilla on nykyfilosofialle ja yhteiskuntatieteille?

Maailman viitatuin tieteellinen aikakauslehti Nature arvotti hiljattain Karl Marxin maailman vaikutusvaltaisimmaksi ajattelijaksi. Pitkän hiljaisemman jakson jälkeen marxilainen tutkimus ja yhteiskuntakritiikki onkin noussut yhä useammin esiin erilaisissa keskusteluissa. Miksi Marx sitten on niin vaikutusvaltainen? Entä mitkä kysymykset ovat juuri nyt pinnalla kansainvälisessä marxilaisessa keskustelussa ja Marx-tutkimuksessa?

Tampereen yliopistossa järjestetään 12.3.–14.5.2013 Marxia ja häntä koskevaa aikalaisajattelua käsittelevä kurssi Marx 2010-luvulla – Mitä annettavaa Marxilla on nykyfilosofialle ja yhteiskuntatieteille?. Kurssi kokoontuu yliopiston päätalon luentosalissa A4 keskiviikkoisin klo 16-18 12.3. lähtien.  Viimeinen kerta, 14.5. järjestettävä loppuseminaari kestää klo 20 saakka. Yksityiskohdat ja loppuseminaarin tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssilla. Kaikki Marxin ajattelusta kiinnostuneet ovat kurssille tervetulleita!

Alustava ohjelma:

12.3. Harri Melin: Miksi lukea Marxia 2010-luvulla?

19.3. Olli-Pekka Moisio: Vuoden 1844 Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset tänään

26.3. Mikko Lahtinen: Marxin Kommunistinen Manifesti politiikan teoriana ja käytäntönä

2.4. Juha Koivisto: Filosofia- ja yhteiskuntakritiikin yhteydestä Marxilla

9.4. Paula Rauhala: Pääoman re- ja dekonstruktioita

16.4. Pertti Honkanen: Poliittisen taloustieteen kritiikki – historiaa ja nykyajan väittelyjä

23.4. Miika Kabata: Pääoman toisen ja kolmannen osan vaikutus tänään

7.5. Vesa Oittinen: Viimeisin Marx. Marxismin ajankohtaisuus ei-eurooppalaisten yhteiskuntien kehityksen kannalta.

Loppuseminaari

Keskiviikkona 14.5. klo 16-20

Joel Kaitila: TBA

Lauri Lahikainen: TBA

Antti Ronkainen: TBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *