Kesäkoulu 2017 ohjelma

Kesäkoulun alustava ohjelma:

Perjantai 28.7
17.15: Bussikuljetus Turun rautatieasemalta
18.00: Tervetuloa! Puheenjohtaja Vesa Oittinen
18.30: Dr. Xiang Wan/School of Marxist Studies, Xi’an: Marx in his last decade: Legacy for Russian and Chinese revolution and social development
20.00: Hannu Eerikäinen: Digitaalikapitalismin “saatanalliset myllyt”: Näkökulmia verkottumisen poliittiseen talouteen
21: Illallinen, sauna, ohjauskeskustelut

Lauantai 29.7
9: Aamupala
10: Matti Kortesoja: Economism vs. Theory of Ideology
11: Tuomas Lahtinen ja Jussi Määttä: Suomalaiset vasemmistopuolueet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen: Gramscilainen näkökulma
12: Ville Vahosalmi: 1930-luvun suomalainen agraaripopulismi ja Suomen pienviljelijäin puolue
13: Alpo Väkevä: Raoul Palmgrenin poliittinen ajattelu historiallisessa kontekstissa
14: Lounas
15: Simo Pieniniemi: Maailman tulkinnasta sen muuttamiseen ja takaisin: Marx, Lukács ja Adorno
16: Janne Säynäjäkangas: Maailmojen rajat – ylikulutuksen ja yhteiskunnan suhde ontologisena ongelmana
17: kahvi
18: Eero Suorsa: Marxin ja feminismin liitot ja yhteentörmäykset – myös populaarikulttuurissa
19: Minna Hagman: Henri Lefebvre ja Giorgio Agamben
20: Päivällinen, sauna, ohjauskeskustelut

Sunnuntai 30.:
10: Aamupala
11: Paula Rauhala ja Miika Kabata: Michael Heinrich on Abstract labour
12: Oskari Jokinen: Voiton suhdeluvun laskutendenssi
13: Timo Ilomäki: Marx ja maankorko – yleiskatsaus
14: Saska Heino: Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa, 1960–2000
15: Lounas, ohjauskeskustelut
16: Siivous, ohjauskeskustelut
17: Bussi Turun rautatieasemalle
18: Junat Tampereelle, Jyväskylään ja Helsinkiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *