Marxilaisen Yhteiskuntatieteen Seura

Marxilaisen Yhteiskuntatieteen Seura ry (MYTS) on marxilaisen yhteiskunta-analyysin edistämiseen keskittynyt yhdistys. Seura on perustettu 26.4.1992 ja se pitää yllä marxilaiseen yhteiskuntateoriaan perustuvaa keskustelua ja tutkimusta.

MYTS toimii pääsääntöisesti Tampereella, mutta tekee aktiivista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa osallistumalla esimerkiksi käännös- ja tutkimusprojekteihin, sekä järjestämällä kokouksia, seminaareja, ja kustantamalla painotuotteita.

MYTS:in Facebook-sivu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *